Slovak Czech English German Polish

Jún

Utorok, 21. júna 2005

Nech sa mu klaňajú všetci králi, nech mu slúžia všetky národy.

Čítať ďalej: Utorok, 21. júna 2005

Streda, 22. júna 2005

Ľud môj, čo som ti urobil, čím som ťa zaťažil? Odpovedz mi!

Čítať ďalej: Streda, 22. júna 2005

Štvrtok, 23. júna 2005

Prinášajte celé desiatky ...a vyskúšajte ma týmto – vraví Hospodin mocností: Či vám neotvorím okná nebies a nevylejem na vás až nadbytok požehnania!

Čítať ďalej: Štvrtok, 23. júna 2005

Piatok, 24. júna 2005

Musím znášať hnev Hospodinov, lebo som sa prehrešil proti Nemu.

Čítať ďalej: Piatok, 24. júna 2005

Sobota, 25. júna 2005

Nik nie je svätý ako Hospodin, lebo niet nikoho okrem Teba.

Čítať ďalej: Sobota, 25. júna 2005

Nedeľa, 26. júna 2005

Ako orol ... krúži nad svojimi orlíčatmi, tak rozostiera si Hospodin krídla a berie ho, nesie ho na svojej peruti.

Čítať ďalej: Nedeľa, 26. júna 2005

Pondelok, 27. júna 2005

On bude pokojom.

Čítať ďalej: Pondelok, 27. júna 2005

Utorok, 28. júna 2005

On vykúpi Izrael zo všetkých jeho neprávostí.

Čítať ďalej: Utorok, 28. júna 2005

Streda, 29. júna 2005

Ak by si nešiel osobne predo mnou, neveď nás odtiaľto!

Čítať ďalej: Streda, 29. júna 2005

Štvrtok, 30. júna 2005

Nebudem sa prieť naveky a nebudem sa navždy hnevať.

Čítať ďalej: Štvrtok, 30. júna 2005