Slovak Czech English German Polish

Jún

Utorok, 21. júna 2005

Nech sa mu klaňajú všetci králi, nech mu slúžia všetky národy.

Register to read more...

Streda, 22. júna 2005

Ľud môj, čo som ti urobil, čím som ťa zaťažil? Odpovedz mi!

Register to read more...

Štvrtok, 23. júna 2005

Prinášajte celé desiatky ...a vyskúšajte ma týmto – vraví Hospodin mocností: Či vám neotvorím okná nebies a nevylejem na vás až nadbytok požehnania!

Register to read more...

Piatok, 24. júna 2005

Musím znášať hnev Hospodinov, lebo som sa prehrešil proti Nemu.

Register to read more...

Sobota, 25. júna 2005

Nik nie je svätý ako Hospodin, lebo niet nikoho okrem Teba.

Register to read more...

Nedeľa, 26. júna 2005

Ako orol ... krúži nad svojimi orlíčatmi, tak rozostiera si Hospodin krídla a berie ho, nesie ho na svojej peruti.

Register to read more...

Pondelok, 27. júna 2005

On bude pokojom.

Register to read more...

Utorok, 28. júna 2005

On vykúpi Izrael zo všetkých jeho neprávostí.

Register to read more...

Streda, 29. júna 2005

Ak by si nešiel osobne predo mnou, neveď nás odtiaľto!

Register to read more...

Štvrtok, 30. júna 2005

Nebudem sa prieť naveky a nebudem sa navždy hnevať.

Register to read more...

KALENDÁR