Slovak Czech English German Polish

Júl

Piatok, 01. júla 2005

Hospodin nezavrhne svoj ľud a neopustí svoje dedičstvo.

Register to read more...

Sobota, 02. júla 2005

Na tomto mieste spôsobím pokoj – znie výrok Hospodina mocností.

Register to read more...

Nedeľa, 03. júla 2005

Hospodin je Kráľom! Plesaj, zem, nech sa radujú mnohé ostrovy!

Register to read more...

Pondelok, 04. júla 2005

Na malú chvíľu som ťa opustil, ale s veľkým milosrdenstvom ťa zhromaždím.

Register to read more...

Utorok, 05. júla 2005

Hospodin, tvoj Boh,... pozná tvoje putovanie po tejto veľkej púšti.

Register to read more...

Streda, 06. júla 2005

Nech sa nenájde u teba ... veštec, ani vykladač znamení, ani hádač, ani čarodejník. ... Lebo je Hospodinovi ohavný každý, kto robí tieto veci.

Register to read more...

Štvrtok, 07. júla 2005

Poďte, pripojme sa k Hospodinovi večnou nezabudnuteľnou zmluvou.

Register to read more...

Piatok, 08. júla 2005

Požehnaný Hospodin, ktorý doprial odpočinok svojmu ľudu izraelskému, ako zasľúbil.

Register to read more...

Sobota, 09. júla 2005

Hospodinove oči upreté sú na spravodlivých a Jeho uši na ich volanie.

Register to read more...

Nedeľa, 10. júla 2005

Keď sa priblížil čas Dávidovej smrti, rozkázal svojmu synovi Šalamúnovi: Ja už odchádzam cestou každého pozemšťana... Zachovávaj povinnosti voči svojmu Bohu!

Register to read more...

KALENDÁR