Slovak Czech English German Polish

Júl

Piatok, 01. júla 2005

Hospodin nezavrhne svoj ľud a neopustí svoje dedičstvo.

Čítať ďalej: Piatok, 01. júla 2005

Sobota, 02. júla 2005

Na tomto mieste spôsobím pokoj – znie výrok Hospodina mocností.

Čítať ďalej: Sobota, 02. júla 2005

Nedeľa, 03. júla 2005

Hospodin je Kráľom! Plesaj, zem, nech sa radujú mnohé ostrovy!

Čítať ďalej: Nedeľa, 03. júla 2005

Pondelok, 04. júla 2005

Na malú chvíľu som ťa opustil, ale s veľkým milosrdenstvom ťa zhromaždím.

Čítať ďalej: Pondelok, 04. júla 2005

Utorok, 05. júla 2005

Hospodin, tvoj Boh,... pozná tvoje putovanie po tejto veľkej púšti.

Čítať ďalej: Utorok, 05. júla 2005

Streda, 06. júla 2005

Nech sa nenájde u teba ... veštec, ani vykladač znamení, ani hádač, ani čarodejník. ... Lebo je Hospodinovi ohavný každý, kto robí tieto veci.

Čítať ďalej: Streda, 06. júla 2005

Štvrtok, 07. júla 2005

Poďte, pripojme sa k Hospodinovi večnou nezabudnuteľnou zmluvou.

Čítať ďalej: Štvrtok, 07. júla 2005

Piatok, 08. júla 2005

Požehnaný Hospodin, ktorý doprial odpočinok svojmu ľudu izraelskému, ako zasľúbil.

Čítať ďalej: Piatok, 08. júla 2005

Sobota, 09. júla 2005

Hospodinove oči upreté sú na spravodlivých a Jeho uši na ich volanie.

Čítať ďalej: Sobota, 09. júla 2005

Nedeľa, 10. júla 2005

Keď sa priblížil čas Dávidovej smrti, rozkázal svojmu synovi Šalamúnovi: Ja už odchádzam cestou každého pozemšťana... Zachovávaj povinnosti voči svojmu Bohu!

Čítať ďalej: Nedeľa, 10. júla 2005