Slovak Czech English German Polish

Piatok, 01. júla 2005

Hospodin nezavrhne svoj ľud a neopustí svoje dedičstvo. Misia nevyužíva okultizmus a iné spôsoby, ktoré sú Bohu ohavnosťou. Boh sa totiž neriadi heslom: cieľ svätí prostriedky. Len ľudia využívajú všetko, aby dosiahli svoj cieľ. Božie metódy sú čisté. V tomto vedomí ani apoštol Pavel nedovolil, aby evanjeliu Kristovmu robila reklamu dievčina s veštiacim duchom. Ani za cenu uväznenia nesúhlasil s nekalou praktikou. Čo myslíš, môže kresťan dnes použiť všetko, aby dosiahol svoj cieľ?! Ver, že nie. “Do svätého mesta Jeruzalema, ktoré zostupuje z neba... nevojde nič nečistého, ani kto pácha ohavnosť a lož....“ (Zj 21,27). Starostlivo teda vyberajme prostriedky a spôsoby na šírenie Božieho kráľovstva i v súčasnosti.