Slovak Czech English German Polish

Streda, 06. júla 2005

Nech sa nenájde u teba ... veštec, ani vykladač znamení, ani hádač, ani čarodejník. ... Lebo je Hospodinovi ohavný každý, kto robí tieto veci. Mám ľud v tomto meste – alebo: každá púšť skrýva studňu. Duchovná situácia v Korinte sa skutočne podobala na púšť. V Aténach sa aspoň venovali filozofii – ušľachtilým myšlienkam, ale Korintom hýbal biznis a voľné mravy. Korint bol prístavným mestom a slúžil ako prekládka tovaru, čo umožňovalo rozvoj obchodu. Ruka v ruke s bohatstvom rástla aj nemravnosť, čo v Korinte vyvrcholilo sakrálnou prostitúciou. V Afroditinom chráme slúžilo tisíc otrokýň, ktoré ako kňažky bohyne lásky poskytovali svoje nemravné služby všetkým. Táto nemravná povesť Korintu bola natoľko známa, že slovo “korinthiastes” bolo synonymom prostitútky. Do tejto púšte prichádza Pavel a začne misijnú činnosť. Neodradila ho táto zvrátenosť ľudí. Jeho činnosť sa zintenzívni, keď prídu spolupracovníci Silas a Timoteos (v. 5). Pavel si už nemusí zarábať na živobytie, ale plne sa venuje duchovnej službe, čo prináša svoje ovocie. Spolupracovníci, aj keď nestoja v kazateľskej službe, nemajú pocit druhoradých a menejcenných, ani z Pavla nerobia darmožráča. Všetci vedia, že ide o spoločnú vec. Božiu vec konanú skrze nich. Toto zmýšľanie vzájomnej pomoci si musíme osvojiť aj dnes v cirkvi. Farár potrebuje v zbore cítiť túto podporu v presbyteroch. Ak vedenie cirkvi posiela pracovníka do duchovne cirkvi odrodilej oblasti, nemôže ho nechať bez duchovnej i materiálnej podpory. Prosme Boha, aby nám dal nielen rozumom, ale i srdcom chápať, že nejde o nás, ale o Božie dielo pri nás, ktoré potrebuje našu pomoc. Pavel, okrem pomoci od spolupracovníkov, dostane aj pomoc od Boha. Jeho slovo ho posilňuje, bráni frustrácii a vnáša nový zápal pre Božiu vec (v. 9-10). Toto slovo “neboj sa, hovor, nemlč, som s tebou, nedám ti ublížiť, mám mnoho ľudu v tomto meste”, nie je slovom iba pre Pavla. Chce byť dnes aj pre nás posilnením, aby sme aj my v našich misijných zápasoch nanovo uverili, že každá púšť skrýva v sebe studňu.