Slovak Czech English German Polish

Piatok, 08. júla 2005

Požehnaný Hospodin, ktorý doprial odpočinok svojmu ľudu izraelskému, ako zasľúbil. Sme povolaní k zápasom proti duchovným mocnostiam. Pavel sa ocitol v Efeze. Kým Atény sa pýšili bohorovnou múdrosťou, Korint nemravnosťou, Efez bol známy duchovnou poviazanosťou – čarodejníctvom, veštením a mágiou. V celej Malej Ázii boli známe pergamenové zaklínačské zvitky, ktoré mali chrániť pocestných, zaručovať prosperitu a úspech. Podobne aj amulety chrámu bohyne plodnosti Diany efezskej ako aj jej napodobeniny nosili ľudia, mysliac si, že ich ochráni pred nešťastím. Chrám bohyne Diany bol veľkolepý a dodnes sa počíta medzi 7 divov sveta. Čiže mesto Efez charakterizovala modloslužba, poverčivosť a čarodejníctvo. Posolstvo evanjelia však vnáša aj do tejto tmy víťaznú pochodeň... Svetlo premáha tmu a evanjelium uvoľňuje putá poviazanosti. Boh sa priznáva k Svojmu bojovníkovi, potvrdzujúc jeho službu znameniami, takže mnohí sú oslobodení z moci zla. Boh sa však môže priznať iba k tým, čo sa k Nemu priznávajú a zasvätia boju pre Božiu vec svoje životy. Iba Božia moc, ktorou sa Pavel nechal naplniť, dokáže premôcť tmu. Ľudia, ktorí sa iba hrajú na Božích bojovníkov zažijú fiasko, trpkú prehru, ba i ublíženie. Tak to bolo pri synoch židovského veľkňaza Skevu, ktorí Boha kládli na úroveň pohanských mocností. Aká náboženská deformácia člena Božieho ľudu, ktorý sa prispôsobuje pohanskému zmýšľaniu okolia. Tí, nielenže nemajú moc to okolie osloviť, pomôcť mu, ale zažijú fiasko, keď je pohanmi odhalená ich prázdnota a utrpia škandál a bolesť. Nie sme aj my v cirkvi dnes ako tí, ktorí sa prispôsobili pohanskej poverčivosti, holdujeme novopohanstvu skrze horoskopy, snáre, veštenia a povery? Ako chceme potom vniesť svetlo do tmy, ak sami sme tmou? Zažijeme tiež iba fiasko a bolesť pred svetom. Tam, kde sa vzdávame takýchto praktík, tam slovo Pánovo rastie a dokazuje svoju silu. Najprv urob poriadok vo svojom živote, aby si mohol byť Bohom upotrebiteľný k zbavovaniu pút iných ľudí.