Slovak Czech English German Polish

Sobota, 09. júla 2005

Hospodinove oči upreté sú na spravodlivých a Jeho uši na ich volanie. Falošná horlivosť. Pavlova činnosť v Efeze otvára mnohým oči. Ľudia oslobodení od poviazanosti povier, strácajú záujem o veci spojené s pohanským kultom, čo ohrozuje biznis s ním spojený. Zlatník Demeter vystupuje tu ako horlivý ochranca miestneho náboženstva a kultúry, vyburcuje k vzbure celé mesto, a pritom mu ide iba o vlastné peniaze. Pre svoj osobný prospech neváha zneužiť ani náboženské cítenie spoluobčanov. Takáto situácia, kde človek neváha zneužiť náboženstvo vo svoj osobný prospech, nie je záležitosťou iba pohanských kultov a magických praktík. Vidieť to aj v dejinách Božieho ľudu. Spomenúť možno Chofního a Pinchasa, synov kňaza Éliho (1S 2,22- 36) alebo peňazomencov v jeruzalemskom chráme (J 2,14–16), ktorých vyháňa Pán Ježiš. V dejinách cirkvi to najvypuklejšie vidíme v predávaní stredovekých odpustkov. Falošná horlivosť, za ktorou je skrytý osobný motív, sa teda týka všetkých nás. A nemusí ísť vždy iba o peniaze. Takým osobným motívom môže byť aj sláva, prestíž alebo funkcia. Snažím sa v cirkvi, som plný duchovnej aktivity, môžu o mne písať na stránkach cirkevných časopisov, a predsa môžem všetko konať z egoistických pohnútok. Pán Ježiš na takých ľudí upozorňuje. Hovorí, že prichádzajú v ovčom rúchu a vo vnútri sú draví vlci. Hovorí, že takých poznať iba po ovocí. Je to aj pre nás veľká výzva k opatrnosti, aby sme skúmali motívy horlivcov a falošných vedeli odhaliť skôr než spôsobia skazu.