Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 10. júla 2005

Keď sa priblížil čas Dávidovej smrti, rozkázal svojmu synovi Šalamúnovi: Ja už odchádzam cestou každého pozemšťana... Zachovávaj povinnosti voči svojmu Bohu! Usilujte sa nie o pominuteľný pokrm. Pre zdravý vývoj človeka je potrebné naplniť jeho životné potreby. Ak nie sú napĺňané, potom jeho vývin stagnuje, deformuje sa, ba vedie k zničeniu človeka. Pre zdravý vývin človeka je potrebné napĺňať nielen jeho telesné a duševné, ale aj duchovné potreby. Pre uspokojenie telesných a duševných potrieb má väčšina ľudí porozumenie, avšak duchovne sú mnohí ľudia zakrpatení. Napríklad, že treba jesť a piť, o tom sa nediskutuje. Dokonca aj to vieme bez problémov pochopiť, že k životu potrebujeme nielen ukojenie biologických potrieb, ale aj bezpečnosť, lásku, vnímať krásno = kultúrne vyžitie, teda uspokojovať duševné potreby. K úplnému vývinu ľudskej osobnosti patrí aj duchovná zrelosť. Človek túži okrem biologických a duševných potrieb uspokojiť aj tie duchovné, ktoré sú úzko spojené s podstatou jeho bytia. Potrebuje uhasiť hlad a smäd otázok typu: “Prečo som tu? Kto som? Čo je cieľom môjho života? Ako život prežiť?” Bez toho, aby si dal odpoveď na tieto otázky, človek nemôže žiť, lebo by degradoval svoje bytie na úroveň zvierat. A on cíti, že je čosi viac. Ukojiť tento duchovný hlad a smäd môže iba Ten, ktorý je “Chlieb života” (v. 35). Ten Chlieb Boží, ktorý zostupuje z neba a dáva svetu život (v. 33). Ježiš je Chlieb života a kto prichádza k Nemu, nikdy nebude lačnieť a kto verí v Neho, nebude smädný (v. 35). Prosme preto: “Pane, dávaj nám vždy tento chlieb” (v. 34). Až prijímanie tohto pokrmu je predpokladom toho, aby sme sa vyvinuli a vyzreli do tej podoby, aká nám bola daná pri stvorení a je kvalifikovaná slovami “Človek na Boží obraz”. Bez duchovného pokrmu sme deklasovaní do podoby: “človek pod Boží obraz”. Ak chceš vyzrieť do osobnosti “na Boží obraz”, neváhaj siahnuť na Chlieb života. Nehovor dopredu, že nemáš chuť, keď si možno ani neochutnal. A ak si ochutnal a neprišiel si tomu na chuť, tak si málo chutnal, neprehrýzol si sa cez kôrku. Pamätaj, aj tuná platí: S jedlom rastie chuť!