Slovak Czech English German Polish

Utorok, 12. júla 2005

Rozjasni tvár svoju nad svojím sluhom, zachráň ma svojou milosťou! Fascinujúci príklad. Za čo stojí môj život? Dobrá otázka vybraná z kontextu dnešného textu (Sk20,24). Za tú námahu zabezpečiť si živobytie a usilovať o stále aktuálnejší štandard. V tejto súvislosti sa skepticky pozerám na naše dôvody dostať sa do Európskej únie - materiálny zisk, lepšie podmienky pre ekonomiku, výhľady na zlepšenie životnej úrovne...!? Duchovný rozmer života prehráva na celej čiare! Celkové skóre: Materializmus - idealizmus 10:0! Za čo teda stojí môj život? Za úspešnú profesionálnu kariéru, za starostlivosť o svojich najbližších, budovanie zázemia pre moje deti, poznávanie nových krajín, šport, zábavu, dobré medziľudské vzťahy. Dnes Pavlov výrok: “Ale mne život nestojí za reč...” máme sklon považovať za fanatický! Nebyť tohto idealistického “fanatika” (a iných), možno by sme dnes neboli veriaci. Kto chce ešte dnes vymeniť svoju vlastnú víziu života za úsilie svedčiť o evanjeliu milosti Božej akýmkoľvek spôsobom? Stojí môj život za takýto odvážny plán? Nedám sa zastrašiť, aby som zvestoval celú vôľu Božiu svojmu okoliu, ktoré je buďto úplne odmietavé voči viere v Boha, alebo formálne kresťanské! Sila príkladu Pavla vo vernosti a oddanosti Bohu a Jeho ideálu mala a má účinok až po dnes. Jeho ústami nám pripomína Boh svoju definíciu zmyslu a hodnoty “ideálneho” života: Blahoslavenejšie je DÁVAŤ! Boh materializmu učí svoje deti iné prikázanie: cesta k sebaoslave = BER! Boh nám neprišiel ponúknuť len akési pripoistenie nášho prirodzeného života, pripožehnanie našich telesných a duševných radostí, prišiel nás zachrániť a pozvať k spolupráci na budovaní ideálneho kráľovstva – ktoré je “neziskovou” organizáciou a kde sa neplatí a neodmeňuje špinavými peniazmi tohto sveta! Pracovať na stavbe kráľovstva vzťahov je náš kresťanský údel, ktorý môžeme vytrvalou mravenčou prácou v našich zboroch dennodenne konať. Hlavný architektom však musí byť Duch Svätý. A tvoja odpoveď na úvodnú otázku bude aká?