Slovak Czech English German Polish

Streda, 13. júla 2005

Hospodin je môj údel, vraví moja duša, preto budem očakávať na Neho. Aké sú hranice obetavosti? Priniesť obeť je určite v ľudských očiach hrdinský čin. Malé dieťa padajúce z mosta, dve sekundy na rozhodnutie. Mladý muž počuje zúfalý výkrik matky. Reflexívne skočí a vystrie svoje ruky. Dvadsaťkilová váha voľným pádom o niečo vzrástla. Stlmenie pádu má svoj účinok, dieťa “schytá” pár zlomenín nejaké odreniny, plače, ale je zachránené! A čo mladý záchranca? Lekár privolanej záchranky vyjadruje obavu z poškodenia chrbtice, konštatuje vykĺbené ramenné kĺby, zlomeniny rúk a vnútorné krvácanie. Príliš veľká daň za záchranu malého dievčatka? Určite! Okolostojaci ľudia hovoria o hrdinskom čine. Čo nás ľudí disponuje k takémuto činu. Prečo je niekto pripravený a niekto “zmrzne”, ak je treba nastaviť svoje telo a vydať ho, nevediac, ako to skončí? Som presvedčený, že moja viera mi prináša túto výzvu: Vydaj sa mi, obetuj, daj svoje schopnosti, svoj čas, svoje peniaze, ak na to príde – aj svoj život – mojím záujmom! Naša reakcia na túto výzvu je často plač nad očakávanými stratami! (pozri Sk 21,13). Ako budeme žiť ďalej, čo si počneme, čo s nami bude? Boh nás nepozýva do neznáma. Hovorí zrozumiteľne a jasne definuje svoje požiadavky. Volá každého k inej miere sebaobete. Volá však každého, nie iba Pavla, Petra, Bonhoeffera! Za MARTÝRA v dejinách kresťanstva je považovaný svedok Kristov, ktorý sa nebál ísť až na koniec cesty sebaobetovania. Pavel hovorí: “Veď ja som hotový nielen dať sa zviazať, ale aj umrieť v Jeruzaleme pre meno Pána Ježiša.” Jeden ľudský život obsahuje mnoho výziev, situácií, ktoré sú vlastne testom akčnosti našej viery a oddanosti nášho ducha. Na týchto situáciách môžeme vidieť, či sme pripravení! Všetky veľké činy sebaobete majú svoje preddejstvá prípravy. Otec Ten Boom, jeho dcéra Corrie a ostatní členovia rodiny sa dávno pre nástupom holokaustu v Holandsku pripravovali na ukrývanie Židov svojím rozhodným vyznávačským životom, keď ich cez omnoho menšie skutky obetavosti Boh pripravoval na sebaobetujúci čin, ktorý väčšinu z nich stál život. Polož si dnes, prosím, otázku: „aké hranice som vymedzil Božím plánom a ako a čím je ohraničené moje sebaobetovanie Jeho vôli pre môj život?“