Slovak Czech English German Polish

Sobota, 16. júla 2005

Dobre je mlčky očakávať na pomoc Hospodinovu. Boh si ťa vyvolil! Myslím si, že veľkou chybou je nielen nedoceniť charakter Boha, ale aj podceniť schopnosti diabla. Úplne najlepšie sa mu “operuje”, keď v neho človek neverí. Pohybuje sa celkom inkognito, klame, žaluje a inšpiruje k zlému doslova bez obmedzenia. Zásadne zmení taktiku, keď človek pozná v Pánovi Ježišovi svojho Záchrancu a uverí Mu. Pokúsi sa vytiahnuť naše “ľudské skryté tromfy”: sebalásku, sebaklam a samoľúbosť. Každý z nás má slušné zásoby týchto pseudohodnôt. Sú ich plné sklady našej osobnosti. Boží nepriateľ nemá problém, pohráva sa už len s konfiguráciou týchto “veličín” a pomáha mixovať rôzne koktaily. Klasickou dvojpascou, ktorú v zápase proti cirkvi používa, je pasivita a detinská viera. Tá prvá znamená, že mám len brať a byť “epicentrom služby” iných. Veď kresťanstvo je o službe. Tá druhá znamená nerásť a zostať celý život duchovným dieťaťom - bez dospievania k zrelej zodpovednosti. - Opakom duchovnej pasivity a detinskosti je povolanie. Rásť a usilovať o zrelú duchovnú existenciu. Čakať na Božie povolanie a neskôr aj vyslanie do Jeho žatvy. Boh každého obdarováva prirodzenými i duchovnými darmi a už tým nás preddisponuje pre nejaký druh služby. Liahňou služobníkov má byť cirkevný zbor. Predstavitelia zborov, farári, kazatelia, dozorcovia a iní majú okrem iných úloh zodpovednosť hľadať, vychovávať a vysielať služobníkov. Keby sa tak toto robilo, v našich zboroch by rástli povolaní a slúžiaci pavlovia a ovocie ich služby by bolo obrovské. A to chce Pán Ježiš! (J 15,8). V knihe Skutkov je zaznamenaný akčný život apoštola Pavla – muža Božieho povolania. Keď to všetko čítate, nezatúžite niekedy po tom, že by ste ho chceli napodobniť? Mať jeho istotu, odvahu a túžbu slúžiť Pánovi? Ktosi múdry povedal, že kniha praxe svätých ešte nie je uzavretá, sú do nej vpisované ďalšie a ďalšie kapitoly o skutkoch svätých. Čaká sa ešte na tvoje...!