Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 17. júla 2005

Blahoslavený, kto si všíma slabého! V deň nešťastia ho oslobodí Hospodin. V posledných dňoch... Keď zhrnieme zmienky Biblie o posledných dňoch existencie civilizácie, zisťujeme, že znakmi týchto časov bude veľké duchovné obrátenie sa k Bohu a odpadnutie od Neho zároveň. Keď sa minulý rok objavil “na filmovom trhu” film Mela Gibsona Umučenie Krista, spôsobil dve extrémne reakcie a rozdelil svet na dva tábory: dojatí a hlboko dotknutí kresťania si uvedomili veľkosť a bolestnosť Kristovej vykupujúcej obete za každého z nás. Druhý front vytvorili filmoví kritici, antisemiti, ateisti, humanisti a ďalší, ktorých v podstate spája odmietanie Krista ako Záchrancu ľudstva. Prorocký predobraz rozdelenia ľudstva, aké bude stále viac a zreteľnejšie viditeľné na tejto zemi. Pre jedných bude vzácnosť Božej absolútnej pravdy (ničím nenahraditeľnej a identickej so samým Kristom) impulzom k Jeho stále radikálnejšiemu nasledovaniu – a pre druhých, žijúc pod vlajkou bezhraničného liberalizmu (trebárs v EÚ), impulzom uctievať boha nemorálnosti a materializmu. Blíži sa čas Božích výziev a my to prežívame v modernej spoločnosti stále viditeľnejšie. Čas Božích trúbení, lámania pečatí, ktorý skončí vyliatím nádob hnevu, sa začal. Nás to môže iba vystrašiť, alebo potešiť. Kto sa skutočne s Bohom ešte nezmieril a neteší sa na stretnutie s Ním – bude sa báť. Kto tu na zemi rozbehol úspešný biznis a čaká na jeho ovocie, bude nešťastný pri pomyslení, že sa blíži koniec. Predstaviť si tieto posledné dni a sprítomniť myšlienky o tom, čo sa má diať, má veľký testujúci účinok: čomu verím a čo je cieľom mojej viery? A preto nakoniec otázka: koľko pracujeme ako jednotlivci i ako cirkev na tom, aby sa k Pánovi pohrnuli všetky národy – zvlášť ten náš, slovenský?