Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 18. júla 2005

Duša mi žízni po Bohu, po živom Bohu, kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár? Kto som? Do hostinca, ktorý slúžil ako priestupná stanica, kde vymieňali vyčerpané kone za čerstvé (bolo to v 17. storočí vo Švédsku), vtrhla početná skupina cestujúcich, objednala si jedlo, pitie, a potom vstal šľachtic a smerom k hostinskému zakričal, že chce samozrejme aj vymeniť kone. Hostinský odpovedal, že žiaľ má iba jeden pár a tie sú už zadané. „Čože?! Vieš kto som ja?!” Menoval mu svoju hodnosť a že je člen vlády apod. ”A kto je ten, čo si mu tie čerstvé kone sľúbil?” ”Ten pán tam v kúte”, ukázal hostinský do rohu miestnosti. Šľachtic vstal, rozkročil sa pred toho v kúte a pyšne zakričal: ”Kto si ty, že sa chceš stavať proti mne?” Ten muž sa pomaly postavil, podišiel pod svetlo a pokojne povedal: ”Som švédsky kráľ Gustáv Adolf II....” no a tento sa pred ním celý roztriasol a ospravedlnil sa za svoje správanie. Kto si ty milý priateľ? Slovák, evanjelik, človek, člen strany, Riman...? Dcérka kúpila ešte nenarodenému bábätku košieľku z nápisom: ”Som Božie dieťa.” Si Božie dieťa?