Slovak Czech English German Polish

Utorok, 19. júla 2005

Tvoje slnko už nezapadne a tvoj mesiac nebude ubúdať, lebo Hospodin bude tvojím večným svetlom. Vlajka. Keď veje nad Grasalkovičovým palácom slovenská zástava, znamená to, že vo vnútri je prezident Slovenskej republiky. Keď nad budovou zástavu nevidíte, je to svedectvo, že prezident tam nie je. Apoštol Pavel svedčil o Ježišovi v Jeruzaleme, potom v Ríme a vlastne všade, kade chodil, lebo z jeho života stále žiaril obraz Pána Ježiša Krista, ktorý býval v ňom. Radosť, múdrosť, odvaha, pokoj a láska sú len zlomky vlastností, ktoré pramenia z nádeje v zmŕtvychvstanie na základe prebývania Pána Ježiša v človekovi. To je totiž jediný ”dom”, v ktorom chce bývať živý Boh. ”Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého... Lebo ste kúpení za veľkú cenu” (1K 6,19-20). Zamysli sa chvíľku nad tým, čo ”veje” z tvojho života a čo je hlavným predmetom tvojho rozhovoru s inými ľuďmi. Sú to financie, šport, kultúra, dovolenka, politika, alebo nádej vo zmŕtvychvstanie? Ľahko zistíš, čo ovláda tvoj život. Skús to napraviť.