Slovak Czech English German Polish

Streda, 20. júla 2005

Ako zem vyháňa svoje výhonky a ako záhrada dáva vzklíčiť svojmu osivu, tak Hospodin dá vyrásť spáse i chvále pred všetkými národmi. Balík. Človek je niekedy ako balík, ktorý prehadzujú pri prevoze z pošty na poštu, pretože adresa je zlá alebo nečitateľná a je len malá nádej, že nájde adresáta. Aj Pavla si takto prehadzovali z miesta na miesto, lebo nechceli počuť, komu vlastne patrí. Tí, čo si Pavla takto prehadzovali, to brali ako súčasť svojej zábavy, dokonca chceli na tom zarobiť. Bol ako balík, ale v ňom sa nachádzala vzácna perla, hodnota, skrytý srdca človek v neporušiteľnej krotkosti a tichosti ducha, čo je drahocenné pred Bohom (1P 3,4). Perly môžu vytvoriť krásny náhrdelník, ale Božie deti tvoria spolu ”telo Kristovo a sú údmi Jeho tela po čiastke” (1K 12,27) a navzájom sa budujú ako živé kamene v duchovný dom (1P 2,5). Je len otázkou, milý priateľ, či aj ty si takou perlou, živým kameňom v ”Dome Božom”, ktorým je Cirkev Pána Ježiša.