Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 21. júla 2005

Avšak vy, izraelské vrchy,... hľa, prídem k vám, obrátim sa k vám, budete obrátené a obsiate. Cesta. Jedna rodinka sa vybrala autom na veľký výlet a po ceste dodržiavali všetky predpisy, ako sa patrí – rýchlosť, predbiehanie... Občas zastavili a skontrolovali tlak v pneumatikách, olej, neprehrievali motor apod. Po každých siedmich kilometroch zastali a len tak pozerali dookola a mamka pritom všetkých kŕmila. Ale po mnohých dňoch sa cesta naraz stratila a pred sebou videli len nejaký močiar... Bezradne sa pýtajú sami seba, že prečo sa im to stalo, keď všetko správne robili. Kde sa stala chyba? No predsa tá cesta bola zlá, nemala cieľ! Viera v Pána Ježiša je životná cesta, ktorá má cieľ! Je to nádej večného života cez vzkriesenie. Ak žijeme s Ním, tak potom On je naša cesta, múdrosť, spravodlivosť, posvätenie aj vykúpenie (1K 1,30). Milý priateľ, na čo sa ty v živote spoliehaš? Na to, že všetko dodržiavaš správne ako ten farizej u Lukáša v 18. kapitole alebo na milosť za zásluhy Pána Ježiša? Ešte raz: Robiť všetko správne nie je zlá vec, ale spoliehať sa, že preto budem spasený, znamená, že sám som si spasiteľom. Ži správne, ale spoliehaj len a len a len na milosť Božiu za zásluhy utrpenia Pána Ježiša.