Slovak Czech English German Polish

Piatok, 22. júla 2005

Toto je deň, ktorý učinil Hospodin: jasajme a radujme sa v ňom! U lekára. Prišiel pacient k lekárovi a sestrička pri vyplňovaní dotazníka (hoci sa na pacienta ani poriadne nepozrela), sa pýta: „Akú máte výšku a váhu?“ „195 cm a 90 kg“ odpovedal pacient. V tom vošiel lekár a prikázal sestričke. ”Radšej mu sama zmerajte výšku, váhu a tlak a diktujte mi.” Tá sa zdvihla zo stoličky a diktuje: „výška 165, váha 110, tlak...“ Vtom sa ozve pacient: ”Ako môžem mať dobrý tlak, keď som sem vošiel vysoký a chudý a vy ste zo mňa urobili malého a tučného?” - Niekedy je veľký rozdiel medzi tým, ako sa hodnotíme sami a akí skutočne sme. Apoštol Pavel vedel presne, že sa voči ľuďom ničím neprevinil, a tak sa aj bránil. Ale voči Bohu vedel, že je“ prvým z hriešnikov, ktorý dostal milosrdenstvo” (1Tim 1,12- 15). Skús sa dnes poriadne pozrieť do ”zrkadla slávy Pánovej” (2K 3,18), aby si sa tak menil do Jeho podoby. Ľudia okolo teba si to časom určite všimnú.