Slovak Czech English German Polish

Sobota, 23. júla 2005

Toho dňa sa otvoria tvoje ústa, budeš hovoriť..., nebudeš už nemý. Mreža. Prišla raz na návštevu do väzenia skupinka mladých rozradostených ľudí navštíviť väzňa. Keď ho priviedli, chvíľu sa na seba pozerali cez mreže a vtom ten odsúdenec zrazu hovorí: ”Čo ste to vy za ľudia, ako to žijete, čo ste porobili, že ste za mrežami. Mne je tu dobre, starajú sa o mňa od rána do večera, ba dokonca ma aj strážia.” Títo od prekvapenia nemohli prísť k slovu... My sa dívame na apoštola Pavla akoby cez mreže. Ale kto bol vlastne ”za mrežami”? Apoštol Pavel, alebo jeho žalobníci? Myslím si, že len apoštol Pavel mal istotu, že Ježiš žije a z toho mal nádej vzkriesenia a večného života. A to mu dávalo radosť zo života, slobody a slávy Božích detí (R 8,21). Mám osobnú otázku pre teba: Na ktorej strane ”mreží” žiješ ty?