Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 24. júla 2005

Môj dom, ... je v troskách; ale každému z vás ide len o jeho dom. Preto nebesá nad vami odopreli rosu a zem odoprela vám úrodu. Parašutista. Videl som fotografiu parašutistu, ako práve vyskočil z lietadla. Mal rozpažené ruky a na chrbte veľký batoh. Bol to ešte neotvorený padák. A tak som uvažoval, ako sa dostane na zem. Má vlastne len dve možnosti: Jedna je voľný pád, potom tvrdý dopad a smrť. Túto krátku chvíľu potom musí využiť naplno, užiť si, čo len môže, robiť kotrmelce, výskať od radosti, lebo život je krátky. Tá druhá možnosť je otvoriť padák, život sa nekonečne predĺži a jeho kvalita sa nedá ani porovnať s prvou možnosťou. Padák predstavuje milosť Božiu. Každý ju má, ale nie každý ju použije. Pán Ježiš za každého okúsil smrť (Žid 2,9) a každému dal milosť (Ef 4,7). Ten však, kto neverou v Pána Ježiša odmietne túto milosť a nepoužije ju na svoje spasenie, zomrie vo svojich hriechoch (Ján 8,24; 3,18; 3,36). Let na padáku, dom na sklade, život na milosti Božej majú podobný význam, ale život v milosti Božej je najlepší, lebo má najvyššiu kvalitu a nekonečnú budúcnosť. Je to, milý priateľ, aj tvoj životný príbeh?