Slovak Czech English German Polish

Utorok, 26. júla 2005

Hospodine, len Ty môžeš pomôcť v boji medzi silným a bezmocným. Bezmála by si ma presvedčil... Kráľ Agripa zrejme ešte nikdy v živote nepočul hovoriť nikoho tak zo srdca presvedčeného ako väzňa Pavla. Ocenil Pavlovo svedectvo slovami: ”Bezmála by si ma presvedčil a urobil zo mňa kresťana”. Všimnime si, ako taktne, ale aj dôsledne mu Pavel odpovedá: ”Žiadal by som si od Boha, aby nielen ty, ale aj všetci, ktorí ma dnes počúvate, stali ste sa prv alebo neskôr takými, ako som ja, okrem týchto pút” (v. 29). Nešťastný kráľ! Nemal k spáse ďaleko, sám to priznal! Blízko cieľa však ešte nie je v cieli. Agripovi nepomohlo ani to, že prehlásil o Pavlovi, že je nevinný. Svoje osobné rozhodnutie stať sa kresťanom, odložil slovíčkom ”bezmála”. Toto slovíčko pravdepodobne znamenalo pre neho večné zatratenie! Milý čitateľ, vyznal si už svoje hriechy Pánu Ježišovi a odovzdal si Mu celý svoj život? Pamätaj: ”bezmála” nikdy nie je dosť. – Vysokopostavený veliteľ vojska v Aténach Archias sa celý večer výborne zabával. Počas zábavy mu doručil posol súrny, dôležitý list. Veliteľ ho prevzal a odložil, že ho prečíta zajtra. V tej noci ho zavraždili. Nemusel zomrieť, lebo v liste bola výstraha pred zamýšľaným atentátom.