Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 28. júla 2005

Keď množstvo starostí ma tlačí, ukájajú mi dušu Tvoje útechy. Buďte dobrej mysle... Netrvalo dlho a ukázalo sa, že Pavel mal pravdu. Severovýchodný vietor hnal loď opačným smerom a nebolo možné ju ukotviť. V zúrivej búrke prišli o náklad i náradie lode. Situácia bola ľudsky beznádejná. Do tejto situácie zasahuje Pavel slovami: ”Buďte dobrej mysle, lebo ani jeden z vás nezhynie, okrem lode” (v. 22). Prečo? Pavel dostal v noci Božie zasľúbenie, že bude svedčiť v Ríme a že všetci sa zachránia. Hneď aj vyznáva: ”lebo verím Bohu, že sa tak stane...” – Jedného dňa prežil Luther dramatickú skúsenosť. Zdalo sa mu, že videl diabla, ako vstúpil do jeho izby a na stenu písal dlhý zoznam jeho hriechov. Keď diabol popísal celú stenu, obrátil sa k Lutherovi a zlomyseľne a víťazoslávne mu povedal: ”Teraz si uvedom, že nikdy nemôžeš splatiť svoj dlh, nemôžeš byť spasený.” Luther vzal červenú kriedu a veľkými písmenami napísal na celú stenu: ”Krv Ježiša Krista, Jeho Syna, očisťuje nás od každého hriechu” (1J 1,7). Aj on veril Bohu a Jeho zasľúbeniu!