Slovak Czech English German Polish

Piatok, 29. júla 2005

Bude zvestovať národom pokoj. Všetci sa dostali na zem zachránení. Istý vykladač Božieho Slova veľmi výstižne vyjadril Pavlovo počínanie si pri plavbe a stroskotaní lode takto: ”Pavel začínal ako väzeň a skončil ako kapitán.” Z celého odseku vidíme, že Pavel bol láskavý, úctivý a rešpektoval autority (stotník). V prečítanom odseku však vidíme, že Pavel ako Boží služobník prevzal funkciu ”kapitána” lode na záchranu všetkých cestujúcich. Boží Duch mu pomohol odhaliť špekulácie námorníkov, ktorí chceli utiecť z lode v záchrannom člne a iných ponechať istej smrti. Potom Pavel ako dobrý ”kapitán” prerušuje štrnásťdenný pôst, sám je chlieb a ďakuje zaň Pánu Bohu pred všetkými (ako je to s našimi modlitbami na verejných miestach?). Výsledkom Pavlovho pôsobenia bolo, že bolo zachránených 276 ľudí. Pán Boh splnil svoj sľub ”Buďte dobrej mysle, lebo ani jeden z vás nezahynie” (Sk 27, 24). a jeden Jeho pokorný a verný služobník bol použitý pre záchranu desiatok ľudí. - Čítal som príbeh učiteľa nedeľnej školy. Keď zistil, že jeho bývalý žiak je vo väzení, precestoval stovky kilometrov, aby ho navštívil. Dojatý väzeň mu povedal: ”Vy to stále nechcete vzdať, však?” Väzeň však aj napriek dojatiu z lásky svojho učiteľa odmietol počúvať evanjelium. Vo svojom poslednom liste z väzenia ale napísal svojmu učiteľovi: ”Keď budeš čítať tento list, už tu nebudem. Musím zaplatiť za zlé veci, ktoré som urobil. Ale chcem, aby si vedel jedno: s Novou zmluvou, ktorú si mi dal, som priviedol 47 ľudí k Pánu Ježišovi. Som Ti veľmi vďačný, že si to so mnou nevzdal.”