Slovak Czech English German Polish

Sobota, 30. júla 2005

Jeho panovanie bude siahať od mora k moru, ... až po koniec zeme. Na ostrove Malta. Včera sme si pripomenuli, že väzeň Pavel prevzal funkciu duchovného kapitána pre celú posádku lode. Aj keď ho Pán Boh mimoriadne požehnal, ostáva služobníkom všetkých. Neslúžil len tak ”na oko”, ale ”nazbieral hodne raždia a kládol na vatru.” - Rodičia prišli zapísať svoju dcéru do dievčenskej školy evanjelistu D. L. Moodyho. Bol daždivý deň a mali mnoho batožiny. Obrátili sa preto na prvého muža s kočiarom pri stanici a požiadali ho, aby ich odviezol do hotela. On odvetil, že čaká študentov, ale že ich odvezie. Boli však prekvapení, že neprijal od nich peniaze za odvoz. Na druhý deň boli prekvapení ešte viac, keď zistili, že ich ”kočišom” bol sám evanjelista D. L. Moody. Moody bol významný muž, lebo slúžil. Pavel na ostrove slúžil domorodcom, náčelníkovi ostrova i jeho otcovi. Jeho vyznanie na ostrove Malta sa dá zhrnúť do slov: Preto sme boli zachránení z vĺn mora, aby sme pomohli zachraňovať stratené duše ostrova!