Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 31. júla 2005

Ty si spravodlivý vo všetkom, čo nás zastihlo, lebo Ty si verne konal, ale my sme si bezbožne počínali. Ak ma budete teraz skutočne poslúchať... Izraelský národ vedený Mojžišom doputoval na Sinajskú púšť. Mojžiš tieto miesta dobre poznal, veď tu žil 40 rokov. Izrael sa utáboril, ale Mojžiš vystúpil na horu Sinaj. Bol už vyše osemdesiatročný a vrch bol veľmi vysoký, ale ”on vystúpil k Bohu.” Boží záznam hovorí o štyroch veciach, ktoré mu Pán Boh pripomenul. Prvá vec: Boží súd nad Egypťanmi. Ani my by sme nemali zabúdať, že nás Pán Ježiš vyslobodil svojou smrťou od zahynutia. Druhá vec: Niesol som vás na ”orlích krídlach” k Sebe. Keď orlica učí lietať svoje mláďatá, tieto sú často tak unavené, že klesajú k zemi. Vtedy stará orlica podletí mláďa, zachytí ho svojimi silnými krídlami a vynesie hore do hniezda. Tretia vec: Poslušnosť je podmienka Božieho požehnania. Pán Boh vyžaduje úprimnú, usilovnú a neprestajnú poslušnosť. Štvrtá vec: Pán Boh ponúka Izraelu, že bude Božím vlastníctvom a svätým národom. Cez tento národ majú byť požehnané všetky národy. - Stará legenda hovorí o rabínovi, ku ktorému prišiel žiak a pýtal sa: ”Predtým boli ľudia, ktorí sa stretli s Pánom Bohom. Prečo sa to nedeje aj dnes?” ”Pretože dnes sa už nikto nevie tak hlboko pokoriť”, bola múdra rabínova odpoveď.