Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 01. augusta 2005

Hospodin odpovedal (Mojžišovi): Kto dal ústa človeku, ... – či nie ja, Hospodin? Teraz choď, ja budem s tvojimi ústami a poučím ťa, čo máš hovoriť. Boli ste už niekedy v Ríme? Možno áno, možno nie. Teraz je tu príležitosť, sme predsa uprostred dovolenkového obdobia. Ak na to nemáte, nevadí. Nič ešte nie je stratené. Stačí, ak si otvoríte slovo Božie a už ste na alexandrijskej lodi – a nie ste tam sami. Ste tam spolu s apoštolom Pavlom. Najprv sa zastavíte v Syrakúzach… potom prídete do Puteol a za tým príde Rím… Tu všade si môžete všimnúť úžasné historické pamiatky… Môžete si vziať video či dobrý fotoaparát… Alebo celkom nič, tak ako apoštol Pavel, lebo o to jednoducho nejde… O čo teda ide? Ide o evanjelium Ježiša Krista. Ide o jeho šírenie, a keďže je to moc Božia daná nám na spasenie, tak ide o – putovanie spasenia. O to, aby sa spasenie dostalo k novým ľuďom. Aby ich moc evanjelia zachránila. Preto Pavel vyhovel bratom, ktorí ho poprosili, aby u nich ostali sedem dní. – Tak sa dostalo evanjelium a spasenie do Puteol. Keď prišiel apoštol do Ríma, cítil sa byť osamotený a bez odvahy. No keď prišli k nemu bratia – ďakoval Bohu a nadobudol odvahu. – Tak skús pochopiť, aké dôležité je to, aby si sa aj ty niekde zastavil a priniesol si tam novým ľuďom evanjelium… Skús pochopiť aj to, že je veľmi dôležité vyjsť služobníkovi v ústrety – aby on nadobudol odvahu – a ďakoval za teba Bohu.