Slovak Czech English German Polish

Utorok, 02. augusta 2005

Ó, brány, pozdvihnite svoje hlavy, a zdvihnite sa, večné vráta, aby mohol vojsť Kráľ slávy! Keď je človek vo väzení, nemá asi tie najlepšie pocity. Cíti sa byť asi veľmi obmedzovaný a úplne paralyzovaný. Človek za múrmi väznice asi rýchlo uverí týmto svojim pocitom bezmocnosti. No apoštol Pavel – po troch dňoch zvolal do väzenia tamojších popredných Židov a vysvetľuje im tam svoju situáciu. Tak sa ukáže, aká dôležitá je komunikácia. My sme ľudia postmodernej doby. Ľudia uzavretí do seba, do svojho súkromia. Sme ľudia, ktorí trpia nedostatkom komunikácie, a to sa prejavuje aj v našom duchovnom živote. A tak dávame priestor mnohým dohadom a falošným svedectvám. Komunikácia – dáva predpoklad tomu, že sa môže zmeniť na evanjelizáciu. Tak to poníma aj Pavel. A tak čítame, že im v určený deň od rána až do večera vykladal a svedčil o kráľovstve Božom a presviedčal ich o Ježišovi z Mojžišovho zákona a z prorokov. No nemysli, že vždy budeš mať úspech. Uvedom si, že tak ako vtedy, aj dnes sú ľudia, ktorí majú uši, ale nemôžu ti porozumieť, majú oči, ale nemôžu veci Ducha Božieho vidieť. Tí nemôžu byť uzdravení.