Slovak Czech English German Polish

Streda, 03. augusta 2005

Hospodine, ... buď naším ramenom ráno čo ráno, našou spásou v čase súženia. Žijeme v dobe, keď bohatí – ”vyvolení” ľudia premýšľajú o tom, ako opustiť túto starú zem a nájsť si miesto pre seba na inej, neobývanej planéte, kde nie je ešte zdevastované životné prostredie a kde je pokoj od všetkého tohoto bláznivého, rušného a nepokojného sveta. Sú presvedčení o tom, že na to majú. A oni na to skutočne majú. Môžu sa dať ”vystreliť” zo zeme na nejakú inú planétu… No nezdá sa mi, žeby tým niečo zásadné vo svojom živote vyriešili. Slovo Božie hovorí, že je iný spôsob, ako je možné túto túžbu človeka splniť. A On to dokonca vo Svojom slove aj ukazuje. Napr. na prorokovi Eliášovi. On si ho berie zo zeme – ale nielen na nejakú inú planétu, lež berie si ho ku Sebe. To je niečo zásadne iné – ako dať sa ”vystreliť” na inú planétu. Prorok je vyvolený Boží muž, a my všetci máme v mene Ježiš svoje vyvolenie – do Božieho kráľovstva. Tá ponuka platí pre mňa i pre teba. Ona nie je viazaná na moje bohatstvo, na moju solventnosť, ale na Kristovu solventnosť, lebo On za mňa zaplatil ten let za hranice všedných dní, za hranice tohoto kráľovstva sveta i tohoto starého vesmíru… Prijmeš túto ponuku?