Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 04. augusta 2005

Nepokúšajte Hospodina, svojho Boha. Všetci žijeme vo svete, ktorý je úžasne komplikovaný. Naše vzťahy sú komplikované a občas sa stane i to, že my v tom všetkom stratíme prehľad a odrazu sa ocitneme v zdanlivo neriešiteľnej situácii. Sme niekomu niečo dlžní a on siaha po niečom, čo je nám blízke a vzácne. Je to s nami tak akosi ako s tou vdovou, ktorej jej veriteľ siaha na to najvzácnejšie, na život jej detí. Z pohľadu ľudského je táto vec stratená. Ona je stratená. Jej deti sú stratené. To je nepríjemná a bolestná situácia. Pokúsme sa do tohoto trošku vžiť. No a podobne je to aj s nami, s naším životom, so životom našich detí vo vzťahu k Bohu. My sme v tomto vzťahu dlžníci. Teda tí, ktorí žijú nad svoje pomery a aby tak mohli žiť, musia si na tento život nad pomery – požičať. Boh, ktorý je hojný v milosti a v zmilovaní, nám v mene Ježiš poskytol pôžičku – život nad bežné pomery. A platí to aj o našich deťoch. Tak všetci patríme Jemu, svojmu Veriteľovi. On si na nás robí nárok. On veľmi dobre vie, že my na to, aby sme tento dlh splatili, nemáme. A tak On aj tento dlh zaplatil – v mene Ježiš za nás. On si nás vykúpil a daroval nám v mene Ježiš slobodu.