Slovak Czech English German Polish

Piatok, 05. augusta 2005

Miloval som vás, hovorí Hospodin. Keď sa vo svojom živote stretneme s niečím, čo prekračuje naše vedomosti a schopnosti, tak sa cítime byť bezradní a bezmocní. Vieme, že je tu prekážka, ktorú nedokážeme prekonať. No a potom, ak sa to nejakým spôsobom predsa len stane – tak hovoríme, že je to div, zázrak. Nuž a Boh, o ktorom je napísané, že pre Neho, či u Neho nič nie je nemožné, robí takéto veci. On udivuje človeka. Udivuje ho od stvorenia sveta. Udivuje ho všetkým tým, čo človek okolo seba – nad sebou – i pod sebou vidí. On je Ten, ktorý nepozná prekážky, žiadne prekážky, pretože je Stvoriteľ a Pán. Ale On je dokonca taký veľký, že prepožičiava svoju moc tým, ktorých si vyvolí a pripustí si ich do svojej blízkosti. Tých zmocňuje k veľkým a divným skutkom, ktoré ukazujú priamo na Stvoriteľa. Teraz už ide len o to, či toto všetko človek chce vidieť a tak to vidieť. – A ako je to s tebou? Čo chceš vidieť a čo nechceš vidieť?