Slovak Czech English German Polish

Sobota, 06. augusta 2005

Ó Hospodine, pamätaj na svoje zľutovanie, na svoju milosť; lebo tie sú od vekov. Slovo prorok vzbudzuje v nás ľuďoch nedôveru. Je to v našich očiach niekto tajomný, niekto nevypočitateľný, a tak je lepšie sa s ním nezapodievať. Pred prorokom máme strach. Ide z neho tajomná moc. Je to tak preto, že my máme strach o svoj život, bojíme sa svojej budúcnosti a nie sme si istí, či je naše konanie správne. Elízeus je Boží prorok. Má moc. Koná veľké veci. Udivuje. Ľudia majú pred ním rešpekt. Ale to nie je to najdôležitejšie. To najdôležitejšie je to, že zjavuje Toho, v službe ktorého stojí. On zjavuje Jeho vôľu. On zjavuje Jeho moc. On zjavuje Jeho lásku. A to všetko, čo takto zjavuje, ukazuje ľuďom na živého Boha, ktorý je tu, celkom blízko nich, je v ich prítomnosti a zachraňuje ich pred smrťou i pred hladom. Je to Boh, ktorý je pri ”hrnci” a odstraňuje z neho smrť. Je to Boh, ktorý rozmnožuje, a tak z mála robí veľa… Lebo On plní svoje slovo. Jeho slovo nie je prázdne. Takto je Boh prítomný aj v mojom, aj v tvojom živote. To zjavuje Boží prorok, ktorého Boh poslal.