Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 07. augusta 2005

Teším sa ceste Tvojich svedectiev viac ako všetkému bohatstvu. Ak sa pozrieme do zrkadla, vidíme svoju tvár, vidíme svoju postavu i svoju nahotu. Ak sa pozrieme okolo seba, vidíme takýmto spôsobom iných ľudí. A tak sa porovnávame. Vidíme, že sme odlišní. Vidíme svoju inakosť. Niekedy chceme byť ako tí druhí, chceme sa im podobať, a tak ich napodobňujeme. A je to celkom možné niekoho napodobniť. Ale je medzi nami niečo, čo nemôžeme napodobniť. A to niečo je naše srdce. Ja nemôžem napodobniť srdce toho druhého človeka. Nuž a Boh je ten, ktorý vidí do ľudského srdca a On má moc zjaviť to, čo je v ľudskom srdci. Nuž a keď to zjaví, tak sme z toho prekvapení. Vidíme odrazu tých dvoch synov z podobenstva. Jeden hovorí – áno, ten druhý – nie… a potom je to všetko celkom naopak. Ukáže sa to, čo majú v srdci, nielen na jazyku. Preto je veľmi dôležité, skúmať svoje srdce, vynášať slová v úprimnosti zo svojho srdca a konať skutky v úprimnosti srdca, ak máme túžbu po kráľovstve Božom. Lebo aj skutočná viera vychádza, alebo nevychádza z Tvojho úprimného, či neúprimného srdca. A tak je tu asi čas, aby sme si to všetko sami skontrolovali, ak nechceme, aby nás iní predbehli do Božieho kráľovstva.