Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 08. augusta 2005

Či On nevidí moje cesty, nepočíta všetky moje kroky? Nie je všetko zlato, čo sa blyští. Neraz zdanlivo aj veľké šťastie skrýva v sebe veľkú bolesť. Navonok závideniahodná pozícia, v skutočnosti však smrteľné položenie. Toto bol prípad Naamána. Šťastie a smrteľné utrpenie v jednej osobe: udatný hrdina a najvyšší veliteľ, ale zároveň syn smrti. Naamán sa dostal veľmi vysoko. Stal sa záchrancom celého národa, ale on sám bol stratený. A tu vidíme, že svedectvo malého, no veriaceho dievčatka znamenalo začiatok obratu v Naamánovej tragédii. Toto svedectvo bolo také silné a presvedčivé, že dostalo do pohybu celý sýrsky kráľovský dvor. O čom však toto malé dievčatko vedelo s istotou, o tom vedúca šľachta na izraelskom kráľovskom dvore nemá ani potuchy. Izraelský kráľ vie veľa; vie, že život a smrť sú Božím monopolom, ale (a to je smutné) on s týmto Bohom nemá nijaké spojenie. Izrael má proroka, ale nevie o ňom. Sedí pri pramení, a hynie smädom. Aj my máme prameň života – slovo Božie. Pime z neho každý deň.