Slovak Czech English German Polish

Utorok, 09. augusta 2005

Ja, ja som Hospodin, a okrem mňa nieto Spasiteľa. Vidiaci medzi slepými. Sýrsky kráľ (nevieme ktorý) začal novú vojnu. Útoky smerovali na slabé miesta nepriateľa. Symbolizujú útoky temných mocností proti každému z nás. Niekto viac, iný zas menej, ale všetci máme slabé miesta a práve ony sú terčom útokov toho zlého. Pravda, aj svätý Boh pozná tieto miesta. On sa dobre vyzná aj v našom súkromí. Neraz z našich kazateľní zaznejú slová, čo nás trafia a odhalia. A nejeden sa pýta: “Odkiaľ to náš pán farár vie?” “Iste má udavača!” A veru aj má, ale nie takého, o akom hútal sýrsky kráľ. Pred naším Bohom neexistujú závesy ani skrýše. A preto niektorí neradi sedia v kostolných laviciach. Tieto premyslené vojnové akcie sýrskeho kráľa stroskotali na jednom mužovi. A opakujúce sa porážky vedú kráľa až k besneniu. Boží prorok totiž vie všetko. A tu by kráľ mohol dostať strach, veď vedie boj nielen s Izraelom, ale aj s Pánom Bohom. No nestalo sa tak. Podobne je to mnohokrát aj s nami. Máme zatvorené oči a nevidíme, že za tým všetkým je Božia moc. Keď však budeme mať otvorené oči, tak uvidíme, že Božie deti sú obklopené nielen nepriateľskou armádou, ale aj Pánovým vojskom. - V jeden deň mi na skle okna sedel motýľ. Zvonku ho zbadal jeden vtáčik a prilietajúc ho chcel uchmatnúť. Motýľ sa veľmi naľakal a trepotal úzkostlivo krídelkami. Jeho strach však bol vonkoncom neopodstatnený a zbytočný, lebo bol pod ochranou okenného skla. Podobne je zbytočná mnohá starosť a bezradnosť ľudí v časoch súženia. Veď máme veľkého Boha zázrakov, ktorý má schopnosť zachrániť a vytrhnúť nás zo všetkých našich úzkostí. V problémoch sa častokrát aj my pýtame: “Čo budeme robiť?” “Čo si počneme?” Modlime sa! – Otvor nám oči, aby sme videli, že s nami je mocný Boh.