Slovak Czech English German Polish

Streda, 10. augusta 2005

Hospodine,... Tebe som prenechal svoj spor. Rozdelené srdce. Kráľ Ácház je tiesnený rôznymi susednými národmi. Tlačia naňho. Ohrozujú ho. V podobnej tiesni môžeme byť dnes aj my. Je veľa ťažkostí, bolestí a starostí aj v našom živote, ktoré nás neraz zaťažujú nad naše sily. No kráľ Ácház pod týmto tlakom koná veľmi zle. Nebojuje proti nim, nehľadá Hospodina, ale obetuje cudzím bohom. Kráľ síce ctí aj Hospodina, ale nie celým srdcom. V božstvách národov videl totiž tiež bohov. Mnohokrát týmto bohom s malým ”b” slúžime aj my dnes. Dnes mnohí hovoria: som kresťan, ale čítam horoskopy; verím Kristovi, ale aj mágii; nasledujem Ježiša, ale chcem poznať svoju budúcnosť, a preto si dám veštiť atď. Kráľ Ácház obetoval aj vlastného syna. Táto jeho obeť je čin náboženského i politického zúfalstva. Dnes mnohí týmto božstvám dokážu dať svoj čas, schopnosti aj peniaze. Dali by všetko. Hospodin však nežiada ľudské obete, ale bezvýhradné spoliehanie sa na Jeho zachraňujúcu prítomnosť. A toto kráľ (a žiaľ aj mnohí ľudia v dnešnej dobe) nepochopili. A tak Ácházovo modlárstvo privoláva Boží hnev. Každé modlárstvo, každé rozdelené srdce, každé polovičaté kresťanstvo, ale aj niečo iné, vyvoláva Boží hnev. Celé srdce daj svojmu Pánovi!