Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 11. augusta 2005

Ja, Hospodin, som tvoj lekár. Tvrdošijnosť. Tento termín sa používa pri zvieratách. Kôň dostáva do úst zubadlá a človek ho potom riadi. Keď je kôň s ”mäkkou šijou”, tak ho stačí potiahnuť iba trochu. Kôň sa podriadi a ide tam, kam sme ho nasmerovali. Keď však má tvrdú šiju, tak ho jeho pán musí poriadne ťahať, a to je pre koňa veľmi bolestivé. A Pán Boh povedal o svojom ľude, že je to ľud s tvrdou šijou (v.14). Pán Boh im povedal, že On, ako ich Pán bude vyžadovať poslušnosť. Ale Izraelci boli tvrdošijní a nechceli počúvať. A tak sa Hospodin rozhodol, že ich zničí. Tak ako hospodár, ktorý má neposlušného koňa. Ak ho nepočúva, tak ho pošle na jatku. Niet tam iného východiska. Hospodin ich najprv vystríhal, teda nerobili to z nevedomosti. Vedeli, a predsa nepočúvali. A preto je Hóšéa posledný izraelský kráľ. - Ako je to s nami? Radi počúvame Pána Boha? Máme mäkkú šiju? Stačí, keď nám náš Boh iba jemne naznačí, čo máme robiť? Alebo máme tvrdú šiju a neradi Ho počúvame? Neplatí aj o nás, že síce vieme, čo je dobré, aj to uznávame, ale robíme to, čo je horšie? Navráťme sa k nášmu Bohu ešte dnes.