Slovak Czech English German Polish

Piatok, 12. augusta 2005

Hospodin povedal Abramovi: Požehnám ťa ..., tak staneš sa požehnaním. Pochvala. Tešíte sa, ak vás niekto pochváli? Tomu sa asi teší každý normálny človek. Sme radi, ak nám niekto ukáže na niečo, čo je dobré v našom živote. Teší nás, ak nám niekto zalichotí a tým pozdvihne naše sebavedomie. No, nielen ľudia hodnotia človeka, ale aj sám Pán a Tvorca života – Hospodin. V tomto texte Božie slovo nešetrí chválami na Chizkiju, kráľa júdskeho. Prečo ho tak Božie slovo chváli? Lebo počas jeho vlády nastáva radikálna zmena. Úplná očista. Práve on, aj keď bol len dvadsaťpäťročný, dokázal odstrániť to, čo sa stalo modlou v živote júdskeho ľudu. Ničí všetko, čo odvádza od živého Boha – dokonca aj medeného hada, ktorý bol posvätným predmetom. Bol spojený so samotným Mojžišom. Ničí ho, pretože sa z neho stáva modla. Tento had začal byť chápaný ako predmet, ktorý treba uctievať namiesto živého Boha. A preto musí byť odstránený. Chizkija sa dokázal zbaviť modiel, pretože dúfal a držal sa Hospodina. A Hospodin bol s ním. Kiež by aj nás Hospodin pochválil. Kiež by sme sa aj my zbavili našich modiel.