Slovak Czech English German Polish

Sobota, 13. augusta 2005

Vyrozprával som svoje cesty a Ty si ma vyslyšal; vyuč ma svojim ustanoveniam. Nepriateľ zaútočil. Biblické rozprávanie naznačuje, že Asýrčania pritiahli proti Chizkijovi dvakrát. Po prvý krát sa Chizkija ich náporu podrobil a zaplatil za to. Zaplatil poplatok, ktorý pohltil celý chrámový i kráľovský poklad a ešte bolo nutné siahnuť na zlaté obloženie chrámových dverí. Tak je to zakaždým, keď sa človek podriadi tomu zlému. Keď s ním nebojuje a nezápasí. Ak sa vzdá, tak musí platiť. A častokrát priveľkú cenu. Dáva inému to, čo patrí Bohu, aj to, čo je jeho. Každé zlo si totiž žiada svoju cenu. Druhýkrát to však Chizkija nerobí. Neprikyvuje. Nepodriaďuje sa. A preto ani neplatí takúto veľkú cenu. Aj keď sa mu vyhrážajú, že veľkokráľa nepremôže, že proti nemu neobstojí nikto na zemi a dokonca, že pred ním musia kapitulovať aj božstvá. Chizkija sa nevzdáva. A tak sa ho pýtajú: ”Čo je to za predmet nádeje, v ktorý dúfaš?” (v.19c). ”Na koho sa teda spoliehaš…?” (v.20b). A tu Chizkija smelo vyznáva: ”Hospodin vás istotne vytrhne…” (v.30b). Dôvera v Hospodina je mojou nádejou v boji proti zlu. Na Neho sa teda spolieham. Aj v dnešný deň.