Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 14. augusta 2005

Vy ste moji svedkovia – znie výrok Hospodinov. Dopredu. Božie slovo sa skutočne pozerá dopredu. Ukazuje na to, čo sa má stať. Prorok hovorí o tom, že Božie súdy nepotrvajú stále. Pán Boh je k nám ľuďom (napriek tomu, akí skutočne sme), láskavý a milostivý. A prorok predpovedá, čo sa má stať – nastane radikálna premena. V čom? Nuž najdôležitejšia je premena človeka. Tí, ktorí nepočuli Hospodinovo slovo, ho budú počuť. Ktorí mu nerozumeli, ho porozumejú. Zúbožení sa budú radovať a chudobní budú jasať. Toto je nové pokolenie. To sú deti, ktoré si Boh vytvorí a povolá. Bude to nový ľud poslušný Božiemu slovu a konajúci Božiu vôľu. Predtým nepočujúci, a teraz ľud, ktorý počul Boha. Predtým slepí, a teraz tí, ktorým je Pán Boh vykreslený pred očami. Predtým zúbožení a chudobní, a teraz radostní a bohatí, veď majú ten najväčší poklad. A ich svedectvom budú strhnutí aj druhí k tomu, aby oslavovali, vzývali a počúvali Svätého Boha. Tí, ktorí sú zmenení, premenení, noví, už nie sú ticho. Svedčia o Tom, ktorý to spôsobil. Boh dopredu vedel, čo urobí skrze Krista medzi nami a v nás. Len ešte máličko vytrvajme.