Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 15. augusta 2005

Či vystihneš Božiu podstatu a vystihneš dokonalosť Všemohúceho? Modlitba. Na pomaturitnom stretnutí po 15 rokoch mi bývalý spolužiak počas nášho rozhovoru povedal, že Pán Boh je niekde ďaleko a odtiaľ sa zabáva (pozerá), čo tu na Zemi ľudia všetko robia. Povedal som, že to nie je pravda. Pán Boh dokonca môže prebývať (a aj prebýva) ako Duch Svätý v našom tele. Je teda až “príliš” blízko. A to svedčí o tom, že miluje človeka (každého), že má o teba, mňa záujem. Aj dnes sú podobní ľudia ako za čias Chizkiáša - vysmievajú sa z tých, ktorí majú osobný vzťah so živým Bohom. A ten vzťah kráľ Chizkiáš mal. Jeho odpoveď na krutý výsmech bol rozhovor s Bohom (modlitba). Aké sú tvoje reakcie na výsmech o Bohu. Prajem ti, aby si mal každý deň živý rozhovor s Bohom a celý život vzťah s Ním. On je prameňom lásky, pokoja, dôvery.