Slovak Czech English German Polish

Utorok, 16. augusta 2005

Rosu dajte nebesá zhora a oblaky nech lejú spravodlivosť! Nech sa otvorí zem, nech rodí spásu, nech spolu s ňou raší spravodlivosť; ja, Hospodin, som to stvoril. Odpoveď - Pán Boh počuje. Bolo to ešte v totalite, keď sme sa traja chlapci každý večer modlili za to, aby Pán Boh zmenil nášho pána farára. Mohlo to trvať asi rok, keď sa stalo niečo zvláštne - utiekol za hranice. Pamätám sa, že v ten večer, keď sme sa to dozvedeli, sme neboli schopní si to vysvetliť, také bolo naše prekvapenie. Potom nám došlo, že to Pán Boh zasiahol. A s bázňou v srdci sme ďakovali Pánu Bohu za to, že nás vypočul, hoci aj takým predivným spôsobom. Som si istý, že aj kráľ Chizkiáš mal podobné pocity, keď Pán Boh tak predivne - zázračne vyriešil jeho problémy. Ak to je potrebné, Pán Boh urobí aj zázrak. Veríš, že aj dnes, teraz môže Pán Boh vyriešiť tvoje problémy? (Žalm 94,9). “Nepočuje však snáď ten, ktorý učinil ucho?” Milý priateľ, skús hoci aj teraz prosiť s dôverou Pána Boha za vyriešenie svojich problémov a uvidíš, že aj dnes, teraz Pán Boh koná. A môže urobiť aj zázrak.