Slovak Czech English German Polish

Streda, 17. augusta 2005

Hospodin posúdi končiny zeme, dá silu svojmu kráľovi. Pán Boh pozná môj posledný deň. Smrť - hrozné slovo, ktorému sa každý vyhýba, ako vie. Ale nedarí sa, lebo o smrti počuje správy z každej strany. Dokonca aj v športe sa hovorí “rýchla smrť”. Jeden známy raz počul výrok môjho brata, že on by nemal problém zomrieť. Jeho reakcia bola dosť podráždená, keď odpovedal, že ako môže tak hovoriť. On nechce umrieť, lebo má veľmi veľa plánov, čo chce ešte v živote urobiť, dosiahnuť, vidieť, kam ísť. Priznajme si, koľkí rozmýšľame podobne a pri tom každý dobre vie (alebo aspoň tuší), že smrť si nevyberá. Na koľko skúšok sa dokáže každý z nás pripraviť, ale prípravu na smrť odkladáme. Podarilo sa to aj kráľovi Chizkiášovi. Dostal “odklad” smrti o 15 rokov. Teda ešte 15 rokov života. Budem mať aj ja takú možnosť? Teda: čo znamená byť pripravený? Veriť tomu, že mám odpustené všetky hriechy, pretože Pán Ježiš za mňa zomrel a môžem žiť, lebo On vstal z mŕtvych a žije, a ďalej mať s Ním vzťah každý deň.