Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 18. augusta 2005

Vráťte sa ku mne – znie výrok Hospodina mocností – a ja sa navrátim k vám. Božie slovo je vzácne. V dnešnom príbehu sa 8-ročný chlapec stal kráľom. To by mohol byť sen každého z nás. Navyše je o ňom napísané, že robil to, čo je správne v Hospodinových očiach, neuchýlil sa ani napravo ani naľavo. Pamätám sa, keď som mal asi 10 rokov, otec mi dal do rúk moju prvú Bibliu a povedal, aby som si z nej čítal. Čítal som z nej pravidelne každý deň viac rokov. Keď to porovnám so súčasnosťou, dnes si čítam menej, ale rozdiel je v tom, že dnes mi Božie Slovo chýba, a preto ho beriem do rúk (nie mojou zásluhou). Pred tým som si čítal iba preto, že mi to povedal otec. Biblia ako Božie Slovo je mi vzácna. Keď si z nej čítam, vždy čakám, čo mi dá, čím novým ma zasýti. Nepoznáme Joziášovu reakciu na to, keď sa stal kráľom, ale jeho reakcia na nájdené Božie Slová bola okamžitá a jednoznačná (11. verš). Dnes sa Biblie okolo nás doslova povaľujú, preto si len ťažko vieme predstaviť, aby niekto 18 rokov čakal, alebo hľadal, aby si mohol vypočuť niečo z Božieho Slova. Ako to je s Tebou? Tvrdíš, že máš vzťah s Bohom ako Joziáš? A túžiš poznať Božie Slovo ako Joziáš? Alebo Ti stačí, že si dosiahol, čo si chcel. Máš osobný vzťah s Bohom ako Joziáš?