Slovak Czech English German Polish

Piatok, 19. augusta 2005

A hľa, Hospodin šiel vedľa. Strhol sa obrovský drsný víchor, ktorý rozrážal vrchy a drvil bralá pred Hospodinom. Hospodin však nebol vo víchre. Po víchre nastalo zemetrasenie, ale ani v zemetrasení nebol Hospodin. Po zemetrasení prišiel oheň, ale Hospodin nebol v ohni; po ohni zašumel tichý šelest. Vzťah s Bohom – dôsledok. Keď som mal asi 11 a môj brat 10 rokov, tak nás naši rodičia samých poslali ku starým rodičom. Bolo treba cestovať vyše 300 km vlakom, dvakrát prestupovať v Žiline a v Novom Meste nad Váhom a vystúpiť sme mali v stanici, kam sme sa dostali vtedy prvýkrát. Zvládli sme to (aj s pomocou cudzích ľudí), teda dopadlo to dobre. Až dnes si uvedomujem, akú dôveru nám naši rodičia dali. Otec povedal, že to zvládneme, nie je to nič ťažké, atď. Veril nám. To bolo dôležité. Čo hovorí Boh o obyvateľoch Júdska? (Verš 16. a 17.): Odsúdenie, hrozný trest. Je to dôsledok nedôvery v živého Boha. Nezáujem o vzťah s Ním, za čo neskôr pykali. Prečo neskôr, nie hneď? Bol tam mladý človek, kráľ Joziáš, kvôli ktorému Boh trest odložil. 19. verš: “Pretože tvoje srdce zmäklo”. Je to láska a samozrejme dôvera, teda základy vzťahu - dobrého vzťahu s každým, nielen so živým Bohom. Každý z nás potrebuje mať ten najužší, najintímnejší vzťah s Bohom. Bez neho je život každého človeka prázdny a len hľadá. O Pánu Ježišovi je napísané: “On prišiel na to, aby hľadal a spasil, čo bolo zahynulo” (Lukáš 19,10). Klope na tvoje dvere (Zjavenie Jána 3,20). Je to pre dnešný sebecký svet nepochopiteľné, že by Boh mal o teba osobný záujem, chcel mať osobný vzťah s jednotlivcom. A predsa je to tak. Vyber si vzťah s Bohom. Dôsledky sú život a požehnanie. Alebo si zvoľ vzťah bez Boha a aj príslušné dôsledky: odlúčenie a smrť.