Slovak Czech English German Polish

Sobota, 20. augusta 2005

Blízky je Hospodin všetkým, ktorí Ho vzývajú, všetkým, ktorí Ho vzývajú opravdivo. Moja odpoveď na Božie volanie. Mal som 14 rokov, keď si aj mňa Boh našiel a povolal do služby. Bol som dosť tvrdohlavý a aj hanblivý. A aj preto moje rozhodovanie (som aj dosť nerozhodný) trvalo vyše roka. Skúšal som byť dobrým človekom. A aj sa mi to občas (myslím) darilo, ale nebolo to to pravé. Chýbal mi skutočný vzťah s Bohom. Keď som už neodolal Jeho volaniu, tak som sa konečne rozhodol pre život s Ním. Dodnes to neľutujem. Získal som to, po čom som vždy podvedome túžil. Vďaka za to patrí len a len Pánu Ježišovi Kristovi. Dnešný príbeh sa jedným slovom dá nazvať pokánie. To je začiatok, tak som začal aj ja. V 12. verši je napísané, že Joziáš sa ponáhľal odstrániť to... odtiaľ. Odstrániť hriech. Hriech ničí, rozkladá vzťahy s Bohom, aj s ľuďmi, ktorí nám dôverujú. Človek ostáva sám. Jediná možnosť to zmeniť, je pokánie. Poznám verš Matúš 3,8: “Neste teda ovocie, ktoré ukazuje, že činíte pokánie.” Tento verš mi hovorí, že mám žiť v pokání stále. A tak môžem žiť neustále vo vzťahu s Bohom. Je to úžasné – Boh a ja – ja a Boh. Neviem si život bez Neho predstaviť. To isté prajem aj tebe, aby si si nevedel/a predstaviť svoj život bez Boha.