Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 21. augusta 2005

Bóaz povedal žencom: Hospodin s vami! Konať Božiu vôľu. Je určite vynikajúci pocit – byť sestrou, matkou Pána Ježiša. Má to však jeden háčik – treba konať Božiu vôľu. Niekto tvrdí, že Boh nás vedie krok za krokom, a preto sa stále musíme pýtať na Jeho vôľu. Inak to znamená, že sa ráno zobudím a keď mi Boh nič nepovie, zostanem ležať, aby som nič nepokazil konaním vlastnej vôle. Iný extrém je, keď niekto niečo robí a potom čaká, či to Boh požehná či nie. Prvé znamená, že Boh nám nikdy nič nezverí, lebo nám nedôveruje. Ale to nie je pravda. To druhé znamená, že človek nedôveruje Bohu, a teda nemá s Ním v podstate žiadny vzťah. Tak ako to vlastne je? Je v tom jedno “ak”. Teda, ak mám s Bohom vzťah založený na vzájomnej láske a dôvere, Boh ako Duch Svätý sa vopred teší na moje rozhodnutie a ja sa teším vopred na výsledok. Boh bude viditeľný dnes, tu, teraz na mojom, tvojom živote (Rímskym 8,12-17; 12,1-2; Matúš 5,16). Zo srdca prajem každému, aby sa tešil na to, že uvidí, ako Boh koná v jeho živote, rodine, zbore, zamestnaní, na ulici..…