Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 29. augusta 2005

Ty si Boh mojej spásy, na Teba dennodenne očakávam. Prenechať Bohu všetky možnosti. Jedným zo znakov biblickej viery je, že Bohu nekladie podmienky. Kto verí, nediktuje Bohu, nepokúša sa Ním manipulovať – robiť s Ním obchod s výhodami. Príbeh o viere troch judských mládencov, ktorí sa odmietli skloniť pred modlou, nás chce k takejto viere doviesť. Je napísaný, aby ich viera mala v našom živote pokračovanie. Šadrach, Méšach a Abéd-Negó prenechávajú Bohu všetky možnosti: vyslobodiť ich, i nevyslobodiť. Dôverujú, že Pán Boh bude mať posledné slovo aj vtedy, keď by stratili svoj telesný život. Veria, že Pravda a Spravodlivosť napokon zvíťazia. To bola tiež viera Majstra Jana Husa, Martina Luthera, ale aj viacerých organizátorov a účastníkov SNP. Keď si dnes pripomíname jeho 61. výročie, myslime s vďakou na tých, ktorí sa nesklonili pred modlou fašizmu a ľudáctva. Nemálo ich tak urobilo preto, lebo sa báli viac Boha ako ľudí. Aj my pri tom zostaňme. História dávna i menej dávna potvrdila, že to má zmysel, že táto ”stará viera” nie je ilúziou. Veď Božia moc sa nekončí tam, kde je, ľudsky videné, všetko prehraté.