Slovak Czech English German Polish

Utorok, 30. augusta 2005

Beda tým, čo ustanovujú zlé nariadenia,... aby odtískali slabých od súdu a oberali o právo biednych. Zotretá hranica – môže byť čímsi milým, príjemným. Vcelku fajn sa prechádza medzi zotretými hranicami členských štátov EÚ. Nie všetky hranice však radno zotierať. Veď zotretá hranica môže byť aj počiatkom úpadku či až prekliatia. Napríklad, keď sa zotrie hranica medzi svetským a svätým. Bélšaccar to urobil, keď rozkázal používať posvätné nádoby na bezuzdnej, nemravnej hostine. Nezostalo to bez trestu. V našom svete, ale nechoďme ďaleko, i v cirkvi, sa zotiera hranica medzi svätým a všedným dňom, tiež medzi manželstvom a nemanželským súžitím - životom ”na hromádke”. Už naša i budúce generácie (s)poznajú, že nerešpektovanie Božích ”červených svetiel” nezostane bez dôsledkov. To neznie príliš ako evanjelium (ako dobrá správa). Je to však predsa dobrá správa, keď Pán Boh má s nami ešte trpezlivosť, keď nás napomína a varuje pred svojvoľným zotieraním hraníc. On ani u kráľa Bélšaccara, ani pri nás nechce(l) vyvolať strach, ale pokánie. Žime v ňom, kým trvá čas milosti.