Slovak Czech English German Polish

August

Nedeľa, 21. augusta 2005

Bóaz povedal žencom: Hospodin s vami!

Register to read more...

Pondelok, 22. augusta 2005

Človeku dovolil si skákať po našej hlave, vošli sme do ohňa i do vody, ale si nás vyviedol k hojnosti.

Register to read more...

Utorok, 23. augusta 2005

Nech sa Ti klania celá zem, nech Ťa ospevujú, nech ospevujú Tvoje meno!

Register to read more...

Streda, 24. augusta 2005

Spravodlivosť nezachráni spravodlivého v deň, keď spácha priestupok; ani bezbožný nepadne pre bezbožnosť v ten deň, keď sa dopustí hriechu.

Register to read more...

Štvrtok, 25. augusta 2005

Kiež by bolo ich srdce vždy také, že by sa ma báli!

Register to read more...

Piatok, 26. augusta 2005

Keď budeš v biede a v posledných dňoch ťa postihnú tieto veci, navrátiš sa k Hospodinovi, svojmu Bohu, a poslúchneš Jeho hlas.

Register to read more...

Sobota, 27. augusta 2005

Nekrivdite si navzájom; ale bojte sa svojho Boha.

Register to read more...

Nedeľa, 28. augusta 2005

Lebo zachráni chudobného, ktorý volá, i biedneho, aj toho, komu nikto nepomáha.

Register to read more...

Pondelok, 29. augusta 2005

Ty si Boh mojej spásy, na Teba dennodenne očakávam.

Register to read more...

Utorok, 30. augusta 2005

Beda tým, čo ustanovujú zlé nariadenia,... aby odtískali slabých od súdu a oberali o právo biednych.

Register to read more...

KALENDÁR