Slovak Czech English German Polish

August

Streda, 31. augusta 2005

Hospodin, váš Boh, pripraví vám odpočinok a dá vám túto krajinu.

Register to read more...

KALENDÁR