Slovak Czech English German Polish

September

Štvrtok, 01. septembra 2005

Vtedy prehovoril Eliáš ku všetkému ľudu: Pristúpte ku mne. Všetok ľud pristúpil k nemu, a on napravil zbúraný oltár Hospodinov.

Čítať ďalej: Štvrtok, 01. septembra 2005

Piatok, 02. septembra 2005

Hľa, dám im vedieť, tentoraz dám im poznať svoju moc a silu; poznajú, že Hospodin je moje meno.

Čítať ďalej: Piatok, 02. septembra 2005

Sobota, 03. septembra 2005

Beda tomu, kto si hromadí, čo mu nepatrí. Až dokedy to potrvá?

Čítať ďalej: Sobota, 03. septembra 2005

Nedeľa, 04. septembra 2005

Boh má moc pomáhať i spôsobovať pád.

Čítať ďalej: Nedeľa, 04. septembra 2005

Pondelok, 05. septembra 2005

Dokonale ma obmy z mojej viny, očisť ma od môjho hriechu!

Čítať ďalej: Pondelok, 05. septembra 2005

Utorok, 06. septembra 2005

Neľakajte sa, ani sa ich nebojte! Hospodin, váš Boh, ktorý ide pred vami, sám bude bojovať za vás.

Čítať ďalej: Utorok, 06. septembra 2005

Streda, 07. septembra 2005

Blahoslavený je muž, ktorý v Hospodina skladá svoju dôveru.

Čítať ďalej: Streda, 07. septembra 2005

Štvrtok, 08. septembra 2005

Pred Hospodinom budem chodiť v krajinách života.

Čítať ďalej: Štvrtok, 08. septembra 2005

Piatok, 09. septembra 2005

Ty, Bože náš, predsa si nás netrestal podľa našich vín.

Čítať ďalej: Piatok, 09. septembra 2005

Sobota, 10. septembra 2005

Beda tým, ktorí pred Hospodinom hlboko skrývajú svoj zámer, ich dielo sa deje v tme a vravia: Kto nás vidí, kto nás pozná?

Čítať ďalej: Sobota, 10. septembra 2005