Slovak Czech English German Polish

September

Štvrtok, 01. septembra 2005

Vtedy prehovoril Eliáš ku všetkému ľudu: Pristúpte ku mne. Všetok ľud pristúpil k nemu, a on napravil zbúraný oltár Hospodinov.

Register to read more...

Piatok, 02. septembra 2005

Hľa, dám im vedieť, tentoraz dám im poznať svoju moc a silu; poznajú, že Hospodin je moje meno.

Register to read more...

Sobota, 03. septembra 2005

Beda tomu, kto si hromadí, čo mu nepatrí. Až dokedy to potrvá?

Register to read more...

Nedeľa, 04. septembra 2005

Boh má moc pomáhať i spôsobovať pád.

Register to read more...

Pondelok, 05. septembra 2005

Dokonale ma obmy z mojej viny, očisť ma od môjho hriechu!

Register to read more...

Utorok, 06. septembra 2005

Neľakajte sa, ani sa ich nebojte! Hospodin, váš Boh, ktorý ide pred vami, sám bude bojovať za vás.

Register to read more...

Streda, 07. septembra 2005

Blahoslavený je muž, ktorý v Hospodina skladá svoju dôveru.

Register to read more...

Štvrtok, 08. septembra 2005

Pred Hospodinom budem chodiť v krajinách života.

Register to read more...

Piatok, 09. septembra 2005

Ty, Bože náš, predsa si nás netrestal podľa našich vín.

Register to read more...

Sobota, 10. septembra 2005

Beda tým, ktorí pred Hospodinom hlboko skrývajú svoj zámer, ich dielo sa deje v tme a vravia: Kto nás vidí, kto nás pozná?

Register to read more...

KALENDÁR