Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 01. septembra 2005

Vtedy prehovoril Eliáš ku všetkému ľudu: Pristúpte ku mne. Všetok ľud pristúpil k nemu, a on napravil zbúraný oltár Hospodinov. Labilitu či stabilitu? Sila spájaná s rýchlosťou (v. 4), nenásytnosť – veľký apetít v konaní zla (v. 5), rozširovanie moci na všetky strany (v. 6), dravosť, ničivosť a rúhavosť (v. 7-8.11) sú charakteristiky zvierat, ktoré videl Daniel. Všetky sa vynorili z mora. To Biblia nespája s dovolenkovými plážami; more je v Písme symbolom protibožským, preto s ním správa o novom nebi a novej zemi neráta (Zjav 21,1). Oné štyri zvieratá predstavujú ríše – mocnosti vládnuce svetu. Napriek komplikovanej symbolike je jasné, že každá zemská moc trvá iba dočasu (v.11-12), je labilná, neobstojí. Večné, nepominuteľné, stabilné je iba to, čomu vládne Boh – kráľovstvo Božie. To, aby sme doň patrili, je Boží zámer s nami. Božie kráľovstvo je pripravené pre nás i pre všetky národy a národnosti (v. 14). Boh sa v Ježišovi stal človekom – žil ako Syn človeka preto, aby sme pochopili, že nám rozumie, že je na našej strane a mohli sme s Ním byť navždy. Čo prijmeme za svoje? Čomu budeme žiť? – Tomu, čo je labilné, alebo nezrušiteľné, stabilné, večné? Smrťou a vzkriesením Ježiša Krista nám Pán Boh otvoril ”prístupové rokovania” do ”Božieho paktu stability”.